Kisha e saksonëve në Mitrovicë, para shkatërrimit total
Kisha e saksonëve në Mitrovicë, para shkatërrimit total

Kisha e saksonëve në Mitrovicë, para shkatërrimit total

Ndodhja e një kishe katolike mesjetare sase (saksone) në Kosovë, për shumë qytetarë të Kosovës, është pak e imagjinueshme. T’i thuash dikujt se në shekullin XIII, para më shumë se shtatëqind vjetëve, në...

Kisha e saksonëve në Mitrovicë, para shkatërrimit

Kisha e saksonëve në Mitrovicë, para shkatërrimit

Ndodhja e një kishe katolike mesjetare sase (saksone) në Kosovë, për shumë qytetarë të Kosovës është pak e njohur. T’i thuash dikujt se në shekullin XIII, para më shumë se shtatëqind vjetëve, në Kosovë...